Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

dai-capelli-rossi
8229 f1c4 500

May 27 2015

dai-capelli-rossi
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaserplesniowy serplesniowy
dai-capelli-rossi
2093 8668
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
dai-capelli-rossi
6306 25c2
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
dai-capelli-rossi
1910 00a9
Reposted fromserplesniowy serplesniowy

March 01 2015

She was too quiet, or she was too loud. She took things too seriously, or not seriously at all. She was too sensitive, or too cold-hearted. She hated with every fiber of her being, or loved with every piece of her heart. There was no in-between for her. It was either all or nothing. She wanted everything but settled for nothing.
— (via bl-ossomed)
Reposted fromrousmadder rousmadder

February 27 2015

dai-capelli-rossi
Reposted fromweightless weightless viakolwiekco kolwiekco
dai-capelli-rossi
[...] Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. 
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
dai-capelli-rossi
8608 6f7c
Reposted fromstylte stylte viakolwiekco kolwiekco
dai-capelli-rossi
4117 e425
"Za dużo nie wiem, Mała. Tylko jedną myśl ciągle gdzieś tam mam, w tej głowie. Że chcę do Ciebie. Że powinienem być obok Ciebie. I to tak bardzo, że ciężko wytrzymać. Chodźmy stąd, proszę. ”

 — Mikołaj Bajorek
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viakolwiekco kolwiekco
dai-capelli-rossi

“ Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic. ”

— W. Myśliwski
Reposted fromladygrey ladygrey viakolwiekco kolwiekco
dai-capelli-rossi
3937 f7e3 500
Charlie
Reposted fromdontforgot dontforgot viasmutnazupa smutnazupa
dai-capelli-rossi

February 17 2015

dai-capelli-rossi
0739 b45c
Reposted fromswojszlak swojszlak viaStringMelody StringMelody
dai-capelli-rossi

"To zawsze miałeś być ty, nawet kiedy tego nie chciałam, nawet kiedy raz za razem łamałeś mi serce. To zawsze miałeś być ty"

— Jay Crownover

February 16 2015

dai-capelli-rossi
"Wracaj, Kochanie,
jakoś damy sobie radę,
chociaż myślę i o niewesołych 
naszych (Twoich?) sprawach."
— Agnieszka Osiecka w liście do Jeremiego Przybory

February 09 2015

2384 fb82
Reposted fromjohnkeats johnkeats viastarryeyed starryeyed
dai-capelli-rossi
7478 30aa
Reposted fromstarryeyed starryeyed
dai-capelli-rossi
Reposted fromhernameisalice hernameisalice
dai-capelli-rossi
Reposted fromhernameisalice hernameisalice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl